NASZE USŁUGI

Transport ładunkowy całościowy Full Truck Load – typ transportu, gdzie ciężar zajmuje całą powierzchnię ładunkową danego pojazdu. Niezależnie jednak od tego, czy pojazd będzie wypełniony, czy ładunek zajmie połowę jego ładowności, koszt pozostaje stały i na jednym Kliencie. Zlecający płaci za wynajem całego pojazdu.
Zalety: szybki czas realizacji, pełna kontrola transportu przez Klienta.

Transport ładunkowy drobnicowy Less Truck Load – dostępna w samochodzie ciężarowym lub naczepie przestrzeń dzielona jest pomiędzy różnych Klientów, którzy płacą jedynie za przewóz swoich towarów. Taki transport drobnicowy jest lepszym i tańszym rozwiązaniem w przypadku mniejszych ładunków jak np. paczki, skrzynie, worki, kartony dodatkowo umieszczone i zabezpieczone na europaletach.
Zalety: cena.

Transport chłodniczy gwarantuje przewóz ładunków w odpowiednio niskich temperaturach. Najczęściej takim transportem przewozi się artykuły spożywcze oraz surowce, które służą do ich wytworzenia. Transport chłodniczy narzuca konieczność posiadania sprawnej logistyki i połączeń, możliwości kontrolowania temperatury oraz stałego monitorowania trasy w celu zagwarantowania terminowego dostarczenia zamówienia.

Spedycja, czyli przygotowanie niezbędnych formalności, dokumentów i ich kontrola. Planowanie trasy i dobór transportu, koordynacja całego procesu spedycyjnego –  od kontaktu z klientem do rozliczeń dokumentacyjnych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

w celu omówienia szczegółów